Damjan Popelar

Leta 1999 je s študenti iz FH-Arhitektur Muenchen sodeloval na arhitekturni delavnici Poetični dvogovori s kraji na Sinjem vrhu na Gori nad Ajdovščino pod mentorstvom prof. Tomáša Valene in svoje delo razširil na diplomsko nalogo. Leta 2002 je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani pri mentorju prof. dr. Tomášu Valeni in somentorju prof. Janezu Koželju z diplomsko nalogo Poetični dvogovori s kraji. Diploma je pomenila prispevek k pripravi koncepta Regijskega parka Trnovski gozd.

V času študija se je udeležil geomantične delavnice na Krasu pod mentorstvom geomanta Robi Lavina in slikarke Karin Lavin. Sodeloval je na fotografski delavnici Fotopub 2001 v Novem mestu in svoja dela razstavljal na skupinski razstavi. Zadnjih osem let razvija in realizira tematske dialoge s kraji/ lokusi, v domačem in širšem slovenskem prostoru.