ORGANIZATOR

Društvo Zagon, Tržišče 3, 8295 Tržišče

Naš temeljni cilj je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, bogatejše preživljanje njihovega prostega časa, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov ter zaščita njihovih pravic.

(Stanko Lazar, predsednik)

Temeljna opredelitev društva


DRUŠTVO ZAGON je humanitarno, prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo na področju izobraževanja, turizma, kulture, rekreacije in športa ali pa so kako drugače pri svojem delu povezani s tem področjem.

Organiziranost


DRUŠTVO ZAGON deluje na področju občine Sevnica. S posameznimi projekti pa celo na regijski, republiški in meddržavni ravni. Naši člani so pedagogi in strokovnjaki z raznih področij. Sodelujemo s šolami, raznimi društvi in ostalimi organizacijami na raznovrstnih področjih, ki delajo za dobrobit otrok, mladine in odraslih kateri imajo enake cilje kot mi.

DONATORJI

Lastniki zemljišč in posamezniki:


Lojze in Marica Bratina, Otlica, Ajdovščina
družina Mikec, Prapreče pri Šentrupertu
Kristina Jurglič, Trebnje
družina Zalokar, Hrastnik
Tone Kanc, Pristavica pri Velikem Gabru
Jožef Nadrih, Vinja gorica pri Trebnjem
družina Glušič, Sp. Mladetiče
družina Repovž, Zg. Mladetiče
družina Zabukovec, Gabrijele

Filip Vidic- Srečo, Otlica, Ajdovščina
Slavko Mikuž, Gozd, Ajdovščina
Miro Juntez, Tržišče
prof.dr Marko Marin, Mirna
Franci Rogelj, Trebnje
Janez Zakrajšek, Trebnje
Olga Majcen, Tržišče
domačini, ki so prispevali material za pletenje

Občine, krajevne skupnosti, društva in javne ustanove:


Občina Sevnica
Občina Ajdovščina
Občina Šentrupert
Občina Trebnje- generalni pokrovitelj Piramide

KS Tržišče
KS Otlica
KS Veliki Gaber

JSKD RS
JSKD OI Trebnje
JSKD OI Sevnica

Turistična zveza občine Sevnica
Turistično društvo Trebnje
Društvo Gora, Ajdovščina
Društvo Zeliščarjev, Loka pri Zidanem mostu
Društvo vinogradnikov Malkovec, Tržišče
Društvo podeželskih žena, Tržišče
Društvo Ragle, Pristava pri Trebnjem
Društvo podeželskih žena Tavžentroža, Veliki gaber
PGD Zagorica
PGD Veliki Gaber
KŠTM, Sevnica
ZKD Trebnje
Balonarski klub Zajček;

Slovenska vojska,
Dolenjski muzej, Novo mesto

Podjetja in obrtniki:


Mobitel d. d.,
Primorje d.d., Ajdovščina
Gozdno gospodarstvo Novo mesto d. d.; Novo mesto
JUB d. d.; Dol pri Ljubljani
Mercator Optima d. o. o., Ljubljana
Pipistrel, Ajdovščina
Inplet Sevnica, Blanca
Trimo d.d. Trebnje
Dana d.d. Mirna

Slikopleskarstvo Batič Peter, Ajdovščina
Storitve s kmetijsko in gradbeno mehanizacijo Vidmar Uroš s. p., Ajdovščina
Mizarstvo Berk, Bistrica pri Šentrupertu.
Montažna in ključavničarska dela Rudi Prosenik s. p.; Krmelj
Elektro Veber – Gregor Veber s. p.; Trebnje
SITAR – dela specialnih strok Mirko Sitar s.p.; Trebnje
Trgovina, prevozi in manipulativne storitve Branko Resnik s. p.; Lokve pri Brestanici
Sadjarstvo Brečko, Šentjanž
Elektromehanika Branko Gregorič s. p.; Zabrdje pri Mirni
Gostilna in pizzerija Šeligo, Trebnje
HERMI – neopazni strelovodi d. o. o; Celje
VIŠINA d. o. o., najem dvižnih ploščadi, Koper
Ključavničarstvo Zvone Papež s. p. Gabrijele
Pleskarstvo in trgovina Agnič, Trebnje
Gradbeništvo Zupančič, Trebnje
Žaga Juntez, Krmelj
Gostilna Martin Meglič, Trebnje
Elektro Damjan Popelar, Sevnica