Javni dogodki

Kasnejša dela so presegla anonimnost prvotnih del. Zavestno sem jih začel umeščati na izpostavljena mesta ob pešpoti, regionalne ceste oz. celo avtocesto. Dela so postala vidna in izpostavljena javnosti. Tudi že ob nastajanju so dela pritegnila širšo pozornost ljudi, po zaključku del pa smo jih z javno manifestacijo simbolno predali domačinom in predstavili širši javnosti. Podstran Javni dogodki želi z besedo, zlasti pa s sliko prikazati utrip tovrstnih kulturnih dogodkov; od odprtij razstav v različnih galerijah do drugih javnih manifestacij na mestu samem.