Kritike, recenzije, mnenja

...Specifiko njegovega umetniškega nagovora vidim v izjemni poetičnosti in narativnosti njegovih inštalacij vsaka pripoveduje zgodbo o kraju in pokrajini ter nam tako odpira oči za nove, doslej neslutene razsežnosti.

Tomáš Valena

O avtorju in njegovem delu,

prof. dr. Tomaš Valena, junij 2006


Damjan Popelar se s svojim delom umešča v okvir land arta, posebno obliko konceptualne umetnosti, ki s svojimi koreninami sega v šestdeseta leta in je torej nekako otrok alternativnih gibanj, nove ekološke zavesti, celovitega pogleda na svet in emancipacije od inštitucionalnih vezi. Medtem ko je bilo prvo obdobje ameriškega earth arta zaznamovano s skoraj mačistično držo do krajine, razvija druga linija sodobnega, predvsem evropskega land arta neagresivni, bolj dialoški odnos s krajino in njenimi kraji, ter uporablja kot medij predvsem materiale, ki jih le-ta sama nudi. V ta ožji okvir je treba uvrstiti tudi delo Damjana Popelarja.

Vsaka Popelarjeva instalacija ne samo da… VES TEKST


Opletene vrbe v Mirnski dolini,

prof. dr. Janez Bogataj, januar 2007


V preteklih stoletjih močno razvito pletarstvo v Mirnski dolini in na njenih obrobjih je danes le še stvar zgodovinskega spomina in nekaterih redkih posameznikov, ki izdelujejo pletarske izdelke iz vrbovega in drugega šibja, viter in slame. Temeljno gradivo so bile seveda enoletne vrbove šibe ali beke, zato je bila vrba nepogrešljivo drevo na obrobju travnikov, njiv, ob potokih in močvirnatih predelih. Znanje pletarstva se je prenašalo iz roda v rod, nekateri posamezniki pa so v letih pred prvo svetovno vojno in po njej obiskovali tudi pletarske šole. Z njimi je dosegalo pletarsko znanje višje kakovostne ravni in ustvarjalo širšo paleto uporabnih izdelkov.

Damjan Popelar je v spomin in… VES TEKST